مراکز واکسیناسیون کرونا

تعداد بازدید:۸۶
اطّلاعات مراکز خدمات جامع سلامت فعّال شبکه بهداشت شهرستان نمین در طرح واکسیناسیون کووید-19
ردیف نام مرکز خدمات جامع سلامت ساعت فعّالیّت در ایّام غیرتعطیل ساعت فعّالیّت در ایّام تعطیل
1 نمین 8صبح الی 18 9صبح الی 14
2 آبی بیگلو 24ساعته 24ساعته

 

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۱