بازدید بازرسان محترم امور فرهنگی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین

۰۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۸ کد : ۲۲۹۳۲ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۱۶

روز پنجشنبه مورخه 1401/1/04 توسط بازرسان محترم امور فرهنگی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جناب آقای دکتر بابک امانی دادگر و سرکار خانم دکتر معصومه محمدی منفرد از شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین بازدید به عمل آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :