پرسنل واحد طرح و گسترش

تعداد بازدید:۲۸۹

کارشناس طرح و گسترش
بابک شاهرخی

مدرک تحصیلی
کارشناسی

رشته
بهداشت عمومی


کارشناس طرح و گسترش
ندا ایمانی

مدرک تحصیلی
کارشناسی

رشته
 فناوری اطلاعات سلامت


کارشناس طرح و گسترش
شبنم اصغری

مدرک تحصیلی
کارشناسی

رشته
بهداشت عمومی

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۲