اورژانس پیش بیمارستان

تعداد بازدید:۴۷۹

معرفی واحدهای اورژانس پیش بیمارستان شهرستان نمین

مسئول اورژانس پیش بیمارستان:

مالک دادخواه

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته:

فوریت های پزشکی


 

نام واحد شماره تماس
پایگاه نمین 0453232
پایگاه حیران 0453232
پایگاه عنبران 0453237
پایگاه آبی بیگلو 0453238
پایگاه حور 0453238

شرح وظایف:

معاینه و ارزیابی بیماران و مصدومان،کنترل علایم حیاتی، رگ گیری و مایع درمانی، احیای پیشرفته قلبی ریوی، تجویزو تزریق داروهای ترالی اورژانس با مشاوره پزشک مرکز،پاسمان و بانداژ و آتل گیری، جابجایی و حمل بیماران و مصدومان، حضور بر بالین بیمار در کابین عقب آمبولانس، هماهنگی و ارتباطات با واحد دیسپچ، ثبت اطلاعات در سامانه آسایار، مجوز رانندگی تدافعی در شرایط اورژانس، تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی، تفسیرالکتروکاردیوگرام، دفیبریلاسیون قلبی و کریکوتیروئیدکتومی با سوزن، رفع فشار از پنوموتوراکس فشاری احیای قلبی- ریوی پیشرفته  و درمان وریدی، و زایمان ومراقبت از نوزاد، توانایی درانجام مهارتهای غیر پزشکی مانند رانندگی

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲