مدیریت شبکه

تعداد بازدید:۷۴۰۹

 

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین
دکتر سجاد محمدنژاد


مدرک تحصیلی
دکترای پزشکی عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تلفن تماس فکس پست الکترونیک
۰۴۵-۳۲۳۲۳۳۴۴ ۰۴۵-۳۲۳۲۸۸۲۴

 

naminhc@arums.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱