سلامت محیط

تعداد بازدید:۴۱۳۸

کارشناس و مسئول واحد سلامت محیط
مهندس مرتضی وهاب زاده

مدرک تحصیلی
‌کارشناسی ارشد
رشته
‌مهندسی بهداشت محیط
 
 
 

 


کارشناس سلامت محیط
مهندس آزیتا ایزدی
مدرک تحصیلی
‌کارشناسی
رشته
‌بهداشت محیط


کارشناس سلامت محیط

مهندس صادق احدپور

مدرک تحصیلی 

کارشناسی

رشته

بهداشت محیط

 


تلفن تماس واحد
۰۴۵۳۲۳۲۶۶۶۸


شرح وظایف:

-  کنترل کیفی وضعیت آب شرب شهرستان

 نظارت و کنترل کیفی بهداشت مواد غذایی

-  انجام نمونه برداری های آب و مواد غذایی و ارسال آنها به آزمایشگاه مرکزی و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی

  سموم و مواد گندزدا

-  مبارزه با حشرات و جوندگان

-   اجرا و پایش برنامه حذف جوش شیرین  باانجام نمونه بردایر مستمر از نانوایی هاو ارسال به آزمایشگاه مرکز

- ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مراکز آموزش عالی و واحد های تابعه

 ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط پایانه های مسافربری

ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط کشتارگاهها

 ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها

- ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا

- ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مدارس

ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مساجد

- ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط اماکن پذیرایی بین راهی

- برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای و آموزشگاه اصناف

- اجرای برنامه یدسنجی

- شناسایی و نظارت بر مشکلات بهداشت محیطی منطقه و رسیدگی به شکایات مرتبط

برنامه مبارزه با استعمال دخانیات

- نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق روستایی و جلب مشارکتهای مردمی

اجرای طرح تشدید بهداشت محیط

- ارزشیابی و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

- همکاری برون بخشی در بهبود کیفیت نان در اداره غله و کمیسیون تشخیص و تعزیرات آردو نان

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲