شرح وظایف واحد سلامت محیط

تعداد بازدید:۲۰۰

شرح وظایف:

-  کنترل کیفی وضعیت آب شرب شهرستان

-  نظارت و کنترل کیفی بهداشت مواد غذایی

-  انجام نمونه برداری های آب و مواد غذایی و ارسال آنها به آزمایشگاه مرکزی و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی

-   سموم و مواد گندزدا

-  مبارزه با حشرات و جوندگان

-   اجرا و پایش برنامه حذف جوش شیرین  باانجام نمونه بردایر مستمر از نانوایی هاو ارسال به آزمایشگاه مرکز

- ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مراکز آموزش عالی و واحد های تابعه

-  ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط پایانه های مسافربری

-  ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط کشتارگاهها

-  ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها

- ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا

- ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مدارس

-  ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط مساجد

- ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط اماکن پذیرایی بین راهی

- برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای و آموزشگاه اصناف

- اجرای برنامه یدسنجی

- شناسایی و نظارت بر مشکلات بهداشت محیطی منطقه و رسیدگی به شکایات مرتبط

-  برنامه مبارزه با استعمال دخانیات

- نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق روستایی و جلب مشارکتهای مردمی

-  اجرای طرح تشدید بهداشت محیط

- ارزشیابی و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

- همکاری برون بخشی در بهبود کیفیت نان در اداره غله و کمیسیون تشخیص و تعزیرات آردو نان

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۲