مراکز فعّال

تعداد بازدید:۷۲۷
اطلاعات مراکز فعّال شبانه روزی، معین و بیتوته شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین
ردیف معرّفی مرکز توضیحات
1 مراکز شبانه روزی مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آبی بیگلو
2 مراکز معین مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آبی بیگلو - مرکز خدمات جامع سلامت شهری نمین
3 مراکز بیتوته مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی عنبران - مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی حور

فاصله مرکز بیتوته عنبران تا بیمارستان امام (ره) شهرستان نمین به طول 7 کیلومتر می باشد.

فاصله مرکز بیتوته حور تا بیمارستان امام (ره ) شهرستان نمین به طول 44 کیلومتر می باشد.

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۱