شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۳۷۶

شرح وظایف:

- تدوین برنامه عملیاتی واحد
- تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
- برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای

-
  نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .
- نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه .
-  نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگر و ....). 
 - نظارت و پیگیری تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار در کارخانجات و صنایع تحت پوشش.
-شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تحت پوشش مرکز بهداشت‌.
 - بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی.
ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه.
- بازدید مشترک از کارخانه‌های بهداشت کارگری و نظارت بر انجام فعالیتهای بهداشتیاران کار

- همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناسان واحد ، کارشناسان صنایع، بهداشتیاران کار، بهگران و کارآموزان).

- جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت سه ماهه، شش ماهه و سالیانه
-  تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهای واحد
- معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی

- همکاری در برنامه‌ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۲