تغذیه

تعداد بازدید:۱۹۱۶

کارشناس تغذیه:

   سجاد حاجی زاده

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته:

علوم تغذیه


شرح وظایف کارشناس تغذیه

-تهیّه و تدوین و اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران.

-تنظیــم برنامه بازدید و پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه های کلان تغذیه کشوری.

-جمع آوری و تحلیل اطّلاعات وآمار مربوط به وضعیّت تغذیه های بیماران.

-ارائه نظرات مشــورتی و انجام مشــاوره در امور تغذیــه و رژیم درمانی برای بیماران بیمارستان.

-تهیــّه و تدوین برنامه های غذایی هفتگی، ماهانــه و فصلی برای بیماران و کارکنان بیمارستان.

-انجام مشــارکت های لازم در فعّالیّتهای برون بخشــی و درون بخشی با حوزههای مرتبط با تغذیه.

-نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغذیه در سطوح عمومی، اختصاصی و عالی.

-تنظیم برنامه غذایی و محتوی سبد غذایی برای جمعیّت گروه هدف در فرآیند برنامه غذایی روستا جهت طرح مشارکتی حمایتی

 مادران باردار.

-همکاری در زمینه پیشگیری و کنترل سوء تغذیه کودکان، مادران باردار و سالمندان

--بهبود وضعیت تغذیه ای گرو های سنی مختلف

-پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

-پیشگیری و کنترل کم خونی ناشی از فقر آهن

-مکمل یاری (آهن ویتامین د) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم

-ارسال لیست کودکان نیازمند برنامه حمایتی به کمیته امداد

-شناسایی و معرفی مادران باردار به بنیاد علوی جهت حمایت های تغذیه ای

-برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

-نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات مرتبط گروه های هدف

-پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی تغذیه با انجام بازدیدهای نظارتی دوره ای از واحدهای محیطی و تکمیل چک لیست مربوطه و تجزیه و تحلیل آن

-استخراج شاخص های تغذیه شهرستان در طول 6 ماه و پایان سال

-برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی بر حسب نیاز سنجی برای مراقبان سلامت

-آموزش نیروهای ورودی

-نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها یا ضوابط تعیین شده

-تدوین برنامه عملیاتی واحد

- همکاری در اجرا ی برنامه بین بخشی توانمند سازی زنان روستایی و عشایری با اداره جهاد کشاورزی شهرستان


شماره تماس:

                                                                                                                          045-32323165


فرم های معرفی به کمیته امداد

عنوان دانلود فایل
فرم معرفی کودک  به کمیته امداد امام خمینی(ره) از اینجا دانلود کنید
فرم معرفی مادر باردار به کمیته امداد امام خمینی(ره) -فرم 1 از اینجا دانلود کنید
 
فرم معرفی مادر باردار به کمیته  امداد امام خمینی (ره)- فرم 2 از اینجا دانلود کنید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۱