تغذیه

تعداد بازدید:۱۷۶۱

کارشناس تغذیه:

   سجاد حاجی زاده

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته:

علوم تغذیه


شرح وظایف کارشناس تغذیه

-تهیّه و تدوین و اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران.

-تنظیــم برنامه بازدید و پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه های کلان تغذیه کشوری.

-جمع آوری و تحلیل اطّلاعات وآمار مربوط به وضعیّت تغذیه های بیماران.

-ارائه نظرات مشــورتی و انجام مشــاوره در امور تغذیــه و رژیم درمانی برای بیماران بیمارستان.

-تهیــّه و تدوین برنامه های غذایی هفتگی، ماهانــه و فصلی برای بیماران و کارکنان بیمارستان.

-انجام مشــارکت های لازم در فعّالیّتهای برون بخشــی و درون بخشی با حوزههای مرتبط با تغذیه.

-نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغذیه در سطوح عمومی، اختصاصی و عالی.

-تنظیم برنامه غذایی و محتوی سبد غذایی برای جمعیّت گروه هدف در فرآیند برنامه غذایی روستا جهت طرح مشارکتی حمایتی

 مادران باردار.

-همکاری در زمینه پیشگیری و کنترل سوء تغذیه کودکان، مادران باردار و سالمندان


مطالب آموزشی 

عنوان دانلود فایل
فواید مصرف لبنیات برای دانلود کلیک کنید
تغذیه در ماه مبارک رمضان برای دانلود کلیک کنید
استاندارد روغن های خوراکی برای دانلود کلیک کنید
تغذیه در دوران واکسیناسیون علیه کرونا برای دانلود کلیک کنید
آموزش مصرف روغن و چربی ها برای دانلود کلیک کنید
بسته آموزشی تغذیه ویژه پزشک برای دانلود کلیک کنید
بسته آموزشی تغذیه ویژه مراقب سلامت برای دانلود کلیک کنید
راهنمای تغذیه سالم برای زنان روستایی و عشایر برای دانلود کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۱