گزیده ای از احادیث امام حسین (ع)

تعداد بازدید:۳۹۷

مقام معظّم رهبری (مدّظلّه العالی):امام حسین(ع) معلّم بزرگ مقاومت آگاهانه است.

 

گزیده ای از احادیث امام حسین (ع)

«کسى که دوست دارد اجلش به تأخیر افتد و روزى ‏اش افزایش یابد، صله رحم به‏ جا آورد ».

«هرکه گرفتارى مؤمنى را برطرف کند، خداوند گرفتاری هاى دنیا و آخرتش را برطرف مى‏کند».

«چشمى که تو را مراقب خویش نبیند، کور است».

«از غیبت بپرهیز، که خوراک سگ هاى دوزخ است».

«سزاوار نیست که مؤمن، گناهکارى را ببیند و او را از گناه باز ندارد».

«بزرگوار کسى است، که گفتارش با عملش یکى باشد».

«مرگ با عزّت برتر از زندگى با ذلّت است».

«گریه از ترس خدا، باعث نجات از آتش جهنّم است».

«عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند».

«هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد».

«گریستن چشم‏ها و ترسیدن قلب ‏ها، رحمتى از جانب خداست».

«عقل جز با پیروى از حق، کامل نمى‏شود».

«باگذشت‏ ترین مردم کسى است که با وجود قدرت، گذشت کند».

«هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد».

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۱