مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۲۶۰۳

کارشناس و سرپرست واحد مبارزه با بیماری‌ها 
محسن شکری

مدرک تحصیلی:
کاردانی

رشته:
بهداشت عمومی


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۹۶

 

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۲