محتوای آموزشی واحد تغذیه

تعداد بازدید:۳۳۹

ماهنامه خبری دفتر بهبود تغذیه جامعه

عنوان دانلود فایل
ماهنامه شماره 4 دی 1401 برای دانلود کلیک کنید
ماهنامه خبری دفتر بهبود تغذیه جامعه شماره 10 تیر 1402 برای دانلود کلیک کنید
ماهنامه خبری دفتر بهبود تغذیه جامعه شماره 11 مرداد 1402 برای دانلود کلیک کنید
ماهنامه خبری دفتر بهبود تغذیه جامعه شماره 12 شهریور 1402 برای دانلود کلیک کنید
ماهنامه خبری دفتر بهبود تغذیه جامعه شماره 14آبان 1402 برای دانلود کلیک کنید
ماهنامه خبری دفتر بهبود تغذیه جامعه شماره 15 آذر 1402 برای دانلود کلیک کنید
ماهنامه خبری دفتر بهبود تغذیه جامعه شماره 16 دی ماه 1402 برای دانلود کلیک کنید

 

 

 

مطالب آموزشی

عنوان دانلود فایل
فواید مصرف لبنیات برای دانلود کلیک کنید
تغذیه در ماه مبارک رمضان برای دانلود کلیک کنید
استاندارد روغن های خوراکی برای دانلود کلیک کنید
تغذیه در دوران واکسیناسیون علیه کرونا برای دانلود کلیک کنید
آموزش مصرف روغن و چربی ها برای دانلود کلیک کنید
بسته آموزشی تغذیه ویژه پزشک برای دانلود کلیک کنید
بسته آموزشی تغذیه ویژه مراقب سلامت برای دانلود کلیک کنید
راهنمای تغذیه سالم برای زنان روستایی و عشایر برای دانلود کلیک کنید
تغذیه سالمندان برای دانلود کلیک کنید
آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲