پرسنل واحد مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۳۰۰

کارشناس مبارزه با بیماری‌ها ( واگیر)
سمیه علیاری

مدرک تحصیلی:
کارشناسی 

رشته:
پرستاری


کارشناس مبارزه با بیماری‌ها (واگیر دار)
شهروز ستوده

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد

رشته:
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


کارشناس مبارزه با بیماری ها (واگیر دار)
میلاد موسی زاده

مدرک تحصیلی
کارشناسی

رشته
بهداشت عمومی

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۴۰۲