سلامت روان

تعداد بازدید:۶۷۱

کارشناس مسئول امور روان

عسگر بقایی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

روانشناسی بالینی


حدود وظایف: واحد سلامت روان

-مدیریت هدفمند اجرای برنامه خدمات سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

- هماهنگی و نظارت و اجرای برنامه خدمات سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در قالب برنامه تحول نظام سلامت و برنامه تحول نوین سلامت

- تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

- برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزش جهت ارتقاء سطح سواد سلامت روان عموم مردم

- تهیه و توزیع بسته های آموزشی در حوزه سلامت روان

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۲