زنجیره سرما

تعداد بازدید:۲۰۸۵

کارشناس و مسئول واحد زنجیره سرما
ارشد سعادت جو
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
بهداشت عمومی

تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۸۷۲۰

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۵