زنجیره سرما

تعداد بازدید:۲۱۸۹

کارشناس و مسئول واحد زنجیره سرما
عبادالله قهرمان نیا
مدرک تحصیلی
کاردانی
رشته
بهداشت عمومی


شرح وظایف

- تحویل کلیه واکسنهای مورد نیاز واحدها به مراکز در یک روز مشخص در ماه

- بروزرسانی ترموگرافها در هر 3 ماه توسط نماینده شرکت

- بررسی شاخص واکسن و تاریخ انقضاء واکسنها

- کنترل پیام ترموگراف در طول شبانه روز

- برآورد و دریافت کلیه واکسنهای مورد نیاز از استان

- بروزرسانی گیرندگان پیام ترموگراف


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۸۷۲۰

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱