پرسنل واحد سلامت محیط

تعداد بازدید:۲۵۵

کارشناس سلامت محیط
مهندس آزیتا ایزدی

مدرک تحصیلی
‌کارشناسی

رشته
‌بهداشت محیط


کارشناس سلامت محیط
مهندس صادق احدپور

مدرک تحصیلی 
کارشناسی

رشته
بهداشت محیط

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۲