دوره آموزشی آشنایی با چهار چوب تخلفات اداری و مجازات های متناسب با آن

۰۷ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۳ کد : ۲۹۶۵۶ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۰۴

لینک فایل دوره آموزشی :

https://citynamin.arums.ac.ir/fa/page/11870/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C


نظر شما :