حراست

تعداد بازدید:۹۲۶

مسؤول حراست

عسگر هراسی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی


تلفن تماس:

045-32323198


منشور اخلاقی و سازمانی واحد حراست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲