حراست

تعداد بازدید:۴۰۷

مسؤول حراست

محمود ممی زاده

مدرک تحصیلی:

کارشناسی


تلفن تماس:

045-32323198


منشور اخلاقی و سازمانی واحد حراست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱