تیم مدیریت بحران و بلایا در حوادث

تعداد بازدید:۲۵۰
عنوان مطلب لینک فایل
شرح وظائف واحد های فنی در مدیریت بحران از اینجا دانلود کنید
جدید شرح وظایف تیم بحران از اینجا دانلود کنید
فرماندهی حادثه شبکه بهداشت شهرستان 1401نمین از اینجا دانلود کنید

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱