پرسنل واحد سلامت خانواده

تعداد بازدید:۲۶۳

کارشناس سلامت خانواده (باروری، جوانان و میانسالان)
نسرین مرادی

مدرک تحصیلی
کارشناسی

رشته
بهداشت عمومی


کارشناس سلامت خانواده (مادران)
مهناز جوانبخت

مدرک تحصیلی
کارشناسی

رشته
مامایی

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۲