کارپردازی

تعداد بازدید:۲۲۵۵

 

مسئول تدارکات
سجاد دلیر
مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی

 


 

کارپرداز

علی اسمعیل زاده

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حسابداری

 


شرح وظایف:

-جمع آوری و بررســی اطّلاعات  مربوط به قیمــت کالاها و خدمات، کالاهای  انحصاری و محصولات  داخلی و تعیین بهای

آنها

-هماهنگی جهت حمل و تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار

-استعلام و تهیّه پیش فاکتور از شرکت های عرضه کننده کالا و خدمات موردنیاز

-خرید کلّیّه کالاهای  ریالی و ارزی (اعم از مصرفی و غیر مصرفی) درخواستی سازمان

-انجام امور مرتبط جهت سفرهای داخلی و خارجی مسئولین و مدیران موسّسه ازجمله تهیّه بلیت، ویزا، پاسپورت، اقامت و

 امثالهم با هماهنگی ادارات مربوطه

-برنامه ریزی و اقدام نســبت به توزیع کالاها و اموال خریداری شــده موجود بر اســاس خریدهای صورت گرفته سازمان


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۳۷۹۴

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۱