خدمات اداری

تعداد بازدید:۲۵۷۰

مسئول خدمات و پشتیبانی

حافظ شهریور

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته:

 


 
ناظر طرح های عمرانی
عبدالرضا فصیحی

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد

رشته:
سازه

 

 

 


 خدمات

اسماعیل رنجبر

 


خدمات:

مهدی مهرانی

 


خدمات:

علیرضا حضوری


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۹

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۴۰۲