خدمات اداری

تعداد بازدید:۲۱۹۲

مسئول خدمات و پشتیبانی

ناظر طرح های عمرانی
عبدالرضا فصیحی

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد

رشته:
سازه

 

 

 


 خدمات

جلیل پور اروج

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته:

امداد و سوانح


خدمات:

میثم تهی دست

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته:

حسابداری


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۹

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۴۰۱