معاون بهداشتی

تعداد بازدید:۵۸۲۹

 

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان
دکتر سجاد محمدنژاد

مدرک تحصیلی
دکترای پزشک عمومی
 
 

تلفن تماس
۰۴۵۳۲۳۸۲۲۵

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱