معاون بهداشتی

تعداد بازدید:۶۴۵۰

 

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان
دکتر حسن جوادی

مدرک تحصیلی
دکترای پزشک عمومی
 
 

تلفن تماس
۰۴۵۳۲۳۸۲۲۵

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۱