امور رفاهی

تعداد بازدید:۱۹۹۱

امور رفاهی                                                              
عوض سمائی
مدرک تحصیلی

کارشناسی 

رشته

حسابداری


شرح وظایف 

-پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی کارکنان (بن غیرنقدی، وجه لباس، اردوهای مسافرتی و زیارتی و ...)

-پیگیری و هماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بیمه ‌ای پرسنل با هماهنگی مسئولین مربوطه

- دریافت وجمع بندی فیش های واریزی وارائه گزارش حساب ماهانه به امورمالی

-ارائه تسهیلات ویژه فرزندان کارکنان

-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تسهیلات بانکی تخصیص داده شده و انجام مراحل اداری آن جهت اعطای وام های مختلف

-صدور معرفی نامه برای همکاران به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، خرید اقساطی از فروشگاه ها و مراکز طرف قرارداد


تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۷۲۰۸خدمات رفاهی کارکنان

ردیف اطلاعیه تاریخ
1 توزیع گوشت شقّه گوسفندی

متعاقباً اعلام می گردد

2 توزیع گوشت ماهی متعاقباً اعلام می گردد

 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۴۰۲