مرکز جامع سلامت شهری/روستایی آبی بیگلو

تعداد بازدید:۵۱۵۷

خدمات ارائه شده  در مرکز:

خدمات ویزیت پزشک

خدمات مامایی

خدمات دندانپزشکی

خدمات آزمایشگاه

خدمات پرستاری

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۸۲۸۰۹

واحد های زیرمجموعه

نام واحد شمار تماس
پایگاه بهداشت آبی بیگلو ۰۴۵-۳۲۳۸۲۸۰۹
خانه بهداشت آرخازلو ۰۴۵-۳۲۳۸۳۲۵۳
خانه بهداشت آقبلاق ۰۴۵-۳۲
خانه بهداشت آلادیزگه ۰۴۵-۳۲۳۸۲۱۶۱
خانه بهداشت خلیفه لو ۰۴۵-۳۲۳۹۴۶۴۵
خانه بهداشت جابلو ۰۴۵-۳۲۳۹۴۶۴۴
خانه بهداشت قره تپه ۰۴۵-۳۲۳۹۴۶۴۶
خانه بهداشت قره چناق ۰۴۵-۳۲۳۹۲۲۵۵
خانه بهداشت محمودآباد ۰۴۵-۳۲۳۸۲۱۵۱
خانه بهداشت مرنی ۰۴۵-۳۲۳۹۱۳۹۹

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱