مرکز جامع سلامت روستایی ننه کران

تعداد بازدید:۲۸۳۸

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۵۲۲۶۲

واحد های زیر مجموعه

نام واحد شماره تماس
خانه بهداشت ننه کران ۰۴۵-۳۲۳۵۲۸۸۸
خانه بهداشت کله سر ۰۴۵-۳۲۳۵۰۲۷۳
خانه بهداشت گللو ۰۴۵-۳۲۳۹۲۲۹۹
خانه بهداشت سولا ۰۴۵-۳۲۱۳۲۱۳۹
خانه بهداشت دگرماندرق ۰۴۵-۳۲۳۵۰۴۹۳

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷