مرکز جامع سلامت روستایی دولت آباد

تعداد بازدید:۲۶۲۵

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۴۷۰۸۶

واحد های زیرمجموعه

نام واحد شماره تماس
خانه بهداشت انزاب ۰۴۵-۳۲۳۴۹۰۲۰
خانه بهداشت دولت آباد ۰۴۵-۳۲۳۴۷۰۸۶
خانه بهداشت یاجلو ۰۴۵-۳۲۳۶۰۳۵۳
خانه بهداشت یزن آباد ۰۴۵-۳۲۳۶۰۲۰۰

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷