مرکز جامع سلامت روستایی حور

تعداد بازدید:۳۳۹۴

خدمات ارائه شده  در مرکز:

خدمات ویزیت پزشک

خدمات مامایی

خدمات دندانپزشکی

خدمات آزمایشگاه

خدمات پرستاری

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۸۰۴۴۸

واحد های زیرمجموعه

نام واحد شماره تماس
خانه بهداشت حور یک ۰۴۵-۳۲۳۸۰۷۳۳
خانه بهداشت حور دو ۰۴۵-۳۲۳۸۰۷۵۹
خانه بهداشت رز ۰۴۵-۳۲۳۸۰۷۳۵
خانه بهداشت یونجالو ۰۴۵-۳۲۳۹۳۴۰۰
خانه بهداشت سقزچی ۰۴۵-۳۲۳۸۰۷۳۴

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱