مرکز جامع سلامت روستایی حور

تعداد بازدید:۲۶۰۶

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۸۰۴۴۸

واحد های زیرمجموعه

نام واحد شماره تماس
خانه بهداشت حور یک ۰۴۵-۳۲۳۸۰۷۳۳
خانه بهداشت حور دو ۰۴۵-۳۲۳۸۰۷۵۹
خانه بهداشت رز ۰۴۵-۳۲۳۸۰۷۳۵
خانه بهداشت یونجالو ۰۴۵-۳۲۳۹۳۴۰۰
خانه بهداشت سقزچی ۰۴۵-۳۲۳۸۰۷۳۴

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷