مرکز جامع سلامت شهری/روستایی عنبران

تعداد بازدید:۳۲۳۶

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۷۳۳۳۱

واحد های زیر مجموعه

نام واحد شماره تماس
پایگاه بهداشت عنبران سفلی ۰۴۵-۳۲۳۷۵۰۶۹
پایگاه بهداشت امین جان ۰۴۵-۳۲۳۷۵۰۹۵
خانه بهداشت عنبران علیا ۰۴۵۳۲۳۶۲۱۱۱
خانه بهداشت کلش ۰۴۵-۳۲۳۶۴۳۵۵

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷