مرکز جامع سلامت شهری/روستایی عنبران

تعداد بازدید:۴۰۹۶

خدمات ارائه شده  در مرکز:

خدمات ویزیت پزشک

خدمات مامایی

خدمات دندانپزشکی

خدمات آزمایشگاه

خدمات پرستاری

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۷۳۳۳۱

واحد های زیر مجموعه

نام واحد شماره تماس
پایگاه بهداشت عنبران سفلی ۰۴۵-۳۲۳۷۵۰۶۹
پایگاه بهداشت امین جان ۰۴۵-۳۲۳۷۵۰۹۵
خانه بهداشت عنبران علیا ۰۴۵۳۲۳۶۲۱۱۱
خانه بهداشت کلش ۰۴۵-۳۲۳۶۴۳۵۵

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱